Szkolenia przewodnickie w PPN


Szkolenia dla przewodników górskich beskidzkich i tatrzańskich zostały przeprowadzone w okresie od 25 marca do 15 maja 2014 r. Tematyką tegorocznych szkoleń był zbiornik czorsztyński w krajobrazie Pienin. Najciekawszy syntetyczny opis zmian znajdziemy tutaj: Forczek-Brataniec U., Zmiany w krajobrazie wokół zbiorników wodnych w Pieninach. [w:] Pieniny-Zapora-Zmiany. Monografie Pienińskie, t. 2, Krościenko 2010, s. 259-279. Szkolenia przeprowadziła jak zawsze niezawodna Teresa Ciesielka (patrz fotki poniżej).

No i w końcu trochę fotek z krajobrazem pienińskim i zbiornikiem czorsztyńskim: