Odeszła Urszula


Urszula. Fot. P. KrzywdaW dniu dzisiejszym odeszła po długiej i ciężkiej chorobie dr Urszula Janicka-Krzywdowa, etnograf, folklorystka (stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie pracy pt. Postać Matki Bożej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia; promotorem był prof. Jacek Kolbuszewski), członek Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie (nr blachy 511) oraz Towarzystwa Karpackiego (nr leg. 34). W 1995 r. otrzymała odznaczenie państwowe „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2001 r. za całość działalności na rzecz kultury została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Za pracę na rzecz regionu w 2000 r. została nagrodzona przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich „Laurem Babiogórskim” stopnia podstawowego, a w 2002 r. „Laurem Babiogórskim” za szczególne zasługi. Urszula była również laureatką prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii naukowcy, działacze, popularyzatorzy oraz Nagrody im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.

Wyrazy głębokiego współczucia, Piotrze.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele par. pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum w sobotę, 31 stycznia 2015 r., o godz. 13:00.

Wspomnienie o Urszuli na antenie radiowej “Dwójki”