Spotkania na Pokuciu


Zdrój burkucki dawniej i dzisiaj

Serdecznie oraz trochę mało skromnie zapraszam do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku (dawnym Stanisławowie), na ul. Siczowych Strzelców 56, w czwartek 6 czerwca 2019 r., ok. godz. 18:00, na własną prelekcję zatytułowaną Zdrój burkucki dawniej i dzisiaj. Na początek będzie o historii polskiej balneologii, następnie krótki przegląd […]


Wernisaż wystawy “Karpaty Wschodnie” Jacka Wnuka

Serdecznie zapraszam na wernisaż wystawy fotograficznej Jacka Wnuka pn. “Karpaty Wschodnie”, który odbędzie się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku (dawnym Stanisławowie), ul. Siczowych Strzelców 56, w czwartek 6 czerwca 2019 r., o godz. 18:30. Wernisaż odbywa się w ramach Spotkań na Pokuciu II – Warsztatów Rafajłowskich […]


Spotkania na Pokuciu II – Warsztaty Rafajłowskie 2019

Konferencja była poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, historii prowadzonych w nich badań naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł, komunikacja, zdrojowiska). Miejsce: Iwano-Frankiwsk (Stanisławów), Bystrzyca (Rafajłowa) – Ukraina. Czas: 6-8 czerwca 2019 r. PROGRAM [pobierz PDF] Czwartek, 6 czerwca 2019 r. Godz. 9:30 – 13:00 SESJA IPrzykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, […]


Spotkania na Pokuciu – krótka relacja fotograficzna

SPOTKANIA NA POKUCIU – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE 2017, które odbyły się 31 maja – 4 czerwca 2017 r. na Ukrainie w 80-lecie wydania “Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza (1936-2016), należy uznać za niezwykle udane. Szczegółowa relacja oraz większa ilość zdjęć z bardzo rozbudowanego programu zapewne niedługą znajdą się na stronach głównych […]