Obowiązek przewodnicki w Tatrzańskim Parku Narodowym


Logo TPN

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego zarządzeniem nr 15/2013 z 19 kwietnia 2013 r. wprowadził na terenie TPN obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – zawodowe, licea i technika). Z treści jednoznacznie wynika, że nie dotyczy ono przedszkolaków i studentów szkół wyższych. Ta zdumiewająca niekonsekwencja może odbić się negatywnie na bezpieczeństwie  ww. uczestników wycieczek. Zarządzenie weszło w życie w dniu dzisiejszym. Pełna treść w załączniku PDF po kliknięciu na poniższej grafice.

Zarządzenie nr 15/2013