Operat udostępniania GPN dla turystyki i rekreacji


GPNJestem jednym z podwykonawców części operatu udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego, przygotowywanego w ramach prac nad całościowym planem ochrony. Właśnie opracowuję prezentację, w której chciałbym zawrzeć wypowiedzi anonimowych respondentów nt. kilku poniższych problematów. Proszę jedynie o dokonanie wyboru poprzez kliknięcie w okienku na „tak” lub pozostawienie go pustego na „nie”. Na końcu należy nacisnąć przycisk „Wyślij”.

  Prezentacja już się odbyła. Za udzielone odpowiedzi serdecznie dziękuję. Ankietę można jeszcze wypełniać do 15 września. Odpowiedzi anonimowych respondentów zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji operatu.

  Odnośniki do stron zewnętrznych:
  „ZGODA. Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu” 2013, nr 92; tu m.in. materiały nt. Spółki „Gorczańskie Wody Termalne”, list w obronie wyciągu w Koninkach i odpowiedź nań Dyrektora GPN.
  R. Ślusarczyk, Samowole pod sąd, „Dzikie Życie” 2013, nr 5.
  K. Popko-Tomasiewicz, Turystyka przyrodnicza na terenie GPN – koncepcja, baza, przyszłość, [w:] Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Nowy Targ 2012.
  J. Loch, Dynamiczne zmiany górnoreglowych świerczyn, Poręba W. 2010.