Operat udostępniania GPN dla turystyki i rekreacji


GPNJestem jednym z podwykonawców części operatu udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego, przygotowywanego w ramach prac nad całościowym planem ochrony. Właśnie opracowuję prezentację, w której chciałbym zawrzeć wypowiedzi anonimowych respondentów nt. kilku poniższych problematów. Proszę jedynie o dokonanie wyboru poprzez kliknięcie w okienku na “tak” lub pozostawienie go pustego na “nie”. Na końcu należy nacisnąć przycisk “Wyślij”.

[contact-form-7 id=”672″ title=”ankieta3″]

Prezentacja już się odbyła. Za udzielone odpowiedzi serdecznie dziękuję. Ankietę można jeszcze wypełniać do 15 września. Odpowiedzi anonimowych respondentów zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji operatu.

Odnośniki do stron zewnętrznych:
“ZGODA. Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu” 2013, nr 92; tu m.in. materiały nt. Spółki “Gorczańskie Wody Termalne”, list w obronie wyciągu w Koninkach i odpowiedź nań Dyrektora GPN.
R. Ślusarczyk, Samowole pod sąd, “Dzikie Życie” 2013, nr 5.
K. Popko-Tomasiewicz, Turystyka przyrodnicza na terenie GPN – koncepcja, baza, przyszłość, [w:] Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Nowy Targ 2012.
J. Loch, Dynamiczne zmiany górnoreglowych świerczyn, Poręba W. 2010.