Jesienne szkolenie w PPN


logo-pieninypn-3Szkolenia dla przewodników górskich beskidzkich i tatrzańskich przeprowadzono niestandardowo w okresie od 15 października do 6 listopada 2016 r. Tematykę szkoleń powiązano tym razem z ochroną gatunków i siedlisk na terenach udostępnionych do turystyki w PPN. Odbyła się prelekcja z pokazem multimedialnym (TUTAJ prezentacja projektu „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny””), jak również zajęcia terenowe, podczas których zaprezentowano efekty prac remontowych fragmentów zielonego szlaku z Krasu na przełęcz Sosnów oraz niebieskiego szlaku na odcinku Istebki – Kurnikówka (galeria fotografii znajduje się poniżej). Odcinek prowadzący na Sokolicę jest najstarszym wytyczonym szlakiem turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym. W ramach remontu wykonano nową podbudowę i nawierzchnię z kamienia tłuczonego, nowe krawężniki, stopnie i przepusty odprowadzające nadmiar wody. Wzdłuż remontowanego szlaku stworzono nowe miejsca odpoczynku z drewnianymi ławami, wymieniono kierunkowskazy, tabliczki z nazwami miejsc oraz tablice informacyjne. Remont szlaku mający na celu poprawę bezpieczeństwa turystów i zabezpieczenie przyległych terenów leśnych przed rozdeptywaniem wykonano w ramach projektu „LIFE Pieniny PL”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (całkowity budżet wyniósł 1 276 538 €). Szkolenie zakończył test z wiedzy ogólnej i szczególnej, m.in. nt. Natury 2000 w Pieninach. Z ważniejszych informacji na sezon 2017: po pierwsze – nie będzie szkolenia dla przewodników, po drugie – flisacy planują podniesienie cen biletów.