600-lecie zastawu trzynastu miast spiskich


Muzeum Niepodległości w Warszawie (Al. Solidarności 62) zaprasza w środę 20 czerwca 2012 r. o godz. 17 na prelekcję dr. Jana Skłodowskiego pt. Z historii południowych rubieży Polski. 600-lecie zastawu miast spiskich (1412-2012). Będzie o tym jak to 8 listopada 1412 r. król węgierski i niemiecki Zygmunt Luksemburski pożyczył od króla polskiego Władysława Jagiełły trzydzieści siedem tysięcy kop groszy praskich, dając w zastaw okręg lubowelski oraz trzynaście miast spiskich i co z tego wynikło.