Obiekty sepulkralne


Zaduszki na cmentarzu wojennym nr 342 w Łapanowie

W osobnym grobie nieopodal głównej kaplicy cmentarza parafialnego w Łapanowie spoczywa Leutnant Ferdinand Franz Uffenheimer z 3. pułku strzelców cesarskich (krajowych). Mogiła zbudowana jest na planie prostokąta z trzema bokami ogrodzonymi niskim murkiem, w narożnikach cztery betonowe cokoły zwieńczone półkulami i połączone grubymi łańcuchami. Wewnątrz duży żeliwny, ażurowy krzyż łaciński, […]


Cmentarz wojenny nr 359 w Jaworznej na Korabiu

Pochowano na nim 33 żołnierzy, którzy zginęli w tym rejonie na początku grudnia 1914 w czasie walki stoczonej przez oddział wojsk austro-węgierskich. Według opowiadań miejscowej ludności do walki doszło przypadkowo, gdy wycofujący się z Limanowej oddział żołnierzy rosyjskich natknął się na oddział żołnierzy austriackich. Nazwiska pochowanych nie są znane. Była […]


Cmentarz wojenny nr 358 w Laskowej

Nieduży cmentarz na planie wieloboku (powierzchnia 188 m²). Otoczony jest bardzo solidnym murem z kamienia łupanego. Mur nakryty jest betonowym daszkiem. Wejście przez bramę zamykaną żeliwną furtką. Na środku cmentarza jeden stary dąb. Ponieważ cmentarz zlokalizowany jest na nierównym terenie, został wyplantowany w postaci tarasów na różnej wysokości. Wykonane są żwirowe […]


Cmentarz wojenny w Rajczy

W 1914 r. Władysław Lubomirski sprzedał Rajczę Karolowi Stefanowi Habsburgowi z Żywca, a ten w 1916 r. przekazał pałac w Rajczy na cele sanatoryjno-szpitalne dla rannych i chorych żołnierzy monarchii austro-węgierskiej. Z tego okresu powstała na cmentarzu parafialnym w Rajczy kwatera wojenna z kilkudziesięcioma krzyżami żeliwnymi, proj. Gustava Ludwiga, odlanymi […]


Cmentarz wojenny nr 386 na krakowskim Cmentarzu Podgórskim

Jest to niewielka obecnie kwatera na nowym Cmentarzu Podgórskim, a znajduje się w południowej jego części, po lewej stronie głównej alei (obecna kwatera nr XI). Cmentarz projektował Hans Mayr, ale z jego oryginalnego projektu nie zachowało się prawie nic. W 1918 r. cmentarz przebudowano, groby skomasowano i zmniejszono jego obszar […]