Kościół pw. św. Barbary w Bitkowie


Rzymskokatolicką parafię erygowano w Bitkowie 29 grudnia 1923 r. W l. 1923-24 powstał murowany kościół pw. św. Barbary, patronki górników (w tym konkretnym przypadku nafciarzy). W 1937 r. został konsekrowany. Po II wojnie światowej – opuszczony, a następnie zamieniony na salę gimnastyczną, w której odbywały się zawody koszykarskie. Obecnie jest świątynią greckokatolicką pod tożsamym wezwaniem Wielikomuczenicy Warwary (na ikonie w prezbiterium dzierży w ręce jeden ze swoich charakterystycznych atrybutów – kielich). W Bitkowie nadal pozyskuje się ropę naftową (patrz galeria zdjęć i krótki film poniżej), ale zasoby tego cennego surowce są już znikome. Archiwalne fotografie pochodzą z moich zbiorów oraz NAC. Więcej zob.: Quirini-Popławski R., Kościół parafialny p.w. św. Barbary w Bitkowie, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, red. J. Ostrowski, t. 14, Kraków 2006, s. 21-26 oraz Quirini-Popławski R., Quirini-Popławski Ł., Losy świątyń rzymskokatolickich w Beskidach Wschodnich po 1939 r., “Peregrinus Cracoviensis” 2006, nr 17, s. 69-84.