Przez góry Rumunii


Przez góry RumuniiZapraszam w imieniu organizatorów – Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK oraz Wydawnictwa “Ruthenus” – na premierowe spotkanie promocyjne, dotyczące albumu fotograficznego śp.  Radosława Kostuja, pt. Przez góry Rumunii, które odbędzie się w sali konferencyjnej COTG PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, I piętro, 23 października 2014 r. (czwartek), o godz. 18:30.