70. rocznica śmierci Sławy Pruszyńskiej


7 stycznia 2015 (środa) o godz. 17:00 w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, ul. Kościeliska 18, odbędzie się wieczór poświęcony Sławie Pruszyńskiej, który poprowadzi dr Jan Skłodowski. Stanisława Pruszyńska, potocznie Sława, znana też pod pseud. Edwarda Rawiczówna, ur. w 1888 r. (?) w majątku Kozarynówka, parafia Rzyszczów, powiat kaniowski (dziś Ukraina) – zm. 7 stycznia 1945 r. w Zakopanem. Bywała pod Giewontem od 1903 r., a od 1922 mieszkała tam prawie stale, pod koniec pod przybranym nazwiskiem Stanisława Rupniewska. W l. 1904-06 korespondowała ze Stefanem Żeromskim (zachowały się odpisy jego listów); ok. 1908-09 była żoną Feliksa Gwiżdża, wykształconego Podhalanina, poety i dramaturga. Opublikowała trzy tomiki swych wierszy: Poezje (Warszawa, 1905), Najdalszym (Kraków, 1907), Tęcze pogody (Warszawa, 1922), które zostały bardzo dobrze przyjęte przez krytykę. Utwory Sławy Pruszyńskiej, wśród których można odnaleźć poświęcone tematyce tatrzańskiej i zakopiańskiej, ukazywały się także w czasopismach warszawskich i zakopiańskich. Jej oryginalna twórczość poetycka i translatorska z lat międzywojennych zachowała się w większości w rękopisach i czeka na wydanie. Oto przykład jednego z wierszy:
ŚniegSława Pruszyńska
 Śnieg – śnieg, co w górach jest najbardziej cichy
I bielszy niźli w jakiej stronie świata –

 Szemrzące włosy splata i rozplata…
 Śnieg – śnieg, co w górach jest najbardziej cichy
 I bardziej słodkim jest w każdym powiewie,
 Wie o błąkaniu wiele – lub nic nie wie…
Wzbudza – i tęsknot wchłania wciąż przepychy

 I ponad wszelki ból miękko wyrasta –
Zbytecznym zda się w ciemnej próżni miasta.
Śnieg – śnieg, co w górach jest najbardziej cichy