Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku


Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat

Program spotkania z cyklu:

Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat

17 września 2022 r.

Dom Kultury (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w Myczkowcach, Myczkowce 72, 38-623 Uherce Mineralne

15:00 – 15:15

Otwarcie spotkania:
Marek Kuchciński – Prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego

15:15– 16:15
Część I:
Zasoby naturalne Karpat. Nowe spojrzenie na bogactwo geologiczne.
Prelegenci: prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, dr hab. Leszek Jankowski
Polski ruch turystyczny w Karpatach Marmaroskich do wybuchu I wojny
światowej i współcześnie
Prelegent: dr Dariusz Dyląg (Stowarzyszenie “Res Carpathica”)
Dyskusja
16:15– 16:30

Przerwa kawowa

16:30 – 17:30
Część II:
Zielarstwo karpackie
Prelegent: dr inż. Bernadetta Bienia
Tradycje lecznicze i przyrodolecznicze – wspominając Apolinarego
Tarnawskiego
Prelegent: mgr Natalia Tarkowska
Dyskusja.