XXV lat Towarzystwa Karpackiego


W siedzibie Instytutu Historii PAN w Warszawie, w Kamienicy pod św. Anną przy Rynku Starego Miasta 31, w Sali  im. Joachima Lelewela, odbyła się 17 października 2015 r. uroczystość 25-lecia Towarzystwa Karpackiego. Świętowano również wydanie 50. numeru Almanachu Karpackiego “Płaj”. W programie m.in.: uroczyste słowo obecnego Prezesa TK, Wojciecha Juszczyka, prezentacja o dziejach i działalności TK oraz o “Płaju” autorstwa Andrzeja Wielochy, laudacja prof. Tadeusza Trajdosa o zasięgu terytorialnym i tematyce artykułów historycznych zamieszczanych na łamach “Płaju”.