Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały… na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Myślenicach


W miniony wtorek, 27 października 2015 r., odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach z inicjatywy dra inż. Stefana Patyka wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały. Tytuł wykładu to oczywiście ostatni wers ze słynnego czterowiersza, znajdującego się do dzisiaj na tablicy u podnóża Krzyża Legionów na Przełęczy Legionów w Gorganach (obecnie na Ukrainie). W okresie międzywojennym znało go na pamięć każde polskie dziecko. Dla uczestników spotkania znakomita większość przedstawionych faktów historycznych była kompletnie nieznana, a przecież dotyczyła nierzadko ich bliskich krewnych i znajomych. Przed stuleciem, w ramach późniejszej II Brygady Legionów Polskich, walczyli i ginęli za Rzeczpospolitą Rafajłowską mieszkańcy Myślenic zmobilizowani do 14 kompanii IV batalionu 2 pułku piechoty LP. Wśród nich m.in. plut. Andrzej Klakurka, którego nazwisko znajduje sie na płycie nagrobnej we wsi Bystrycia na Ukrainie (dawnej Rafajłowej).  Na koniec prelekcji padła propozycja zorganizowania w listopadzie 2016 r. I Myślenickich Spotkań z Historią, w programie których zaplanowano krótką konferencję popularnonaukową oraz inscenizację potyczki oddziałów legionowych z wojskami rosyjskimi w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej odtwarzającej II Brygadę Legionów Polskich.