Z Kaukazu w Beskid Wyspowy


Wykład dra Piotra Sadowskiego Z Kaukazu w Beskid Wyspowy. 3 Górski Korpus Strzelców na ziemi myślenickiej w styczniu 1945 r. odbędzie się o godz. 18:00 w piątek, 22 stycznia 2016 r., w Muzeum Regionalnym “Dom Grecki” przy ul. Sobieskiego 3 w Myślenicach. To ostatnia część trylogii o działaniach militarnych na ziemi myślenickiej podczas operacji zachodniokarpackiej. Po dwóch prelekcjach, które odbyły się w marcu i maju 2015 r. na temat działań 340 Dywizji Strzelców pod Droginią i Sułkowicami, a później o cmentarzach wojennych z 1945 r., Piotr Sadowski przedstawi zarys działań w południowej części dawnego powiatu tj. w rejonie Pcim – Tokarnia – Jordanów, gdzie walczyły oddziały 3 Górskiego Korpusu Strzelców gen. Andrieja Wiedienina.