Z dziejów dawnego polskiego Spisza


Podoliniec
SPIŠSKÝ OXFORD, GYMNÁZIUM (1642 – 1918) V BUDOVE KLÁŠTORA V PODOLÍNCI
Prednášajúci: dr Jan Skłodowski
Prameň obrázka: podolinec.eu, 2016
WWW.TATRAGALERIA.SK
CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK Z DEJÍN UMENIA A KULTÚRY SPIŠA
17 marca 2016 r. | godz. 17:00 |
TATRANSKÁ GALÉRIA, HVIEZDOSLAVOVA 12,
058 01 POPRAD