Koncert kapeli Mykoły Iluka w Jaworkach


Serdecznie zapraszam na koncert kapeli “Huculi” z Żabia (obecnie Werchowyna), który odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w Muzycznej Owczarni w Szczawnicy-Jaworkach przy ulicy Białej Wody 13.

Kapelę “Huculi Mykoły Iluka” tworzą autentyczni muzykanci huculscy pochodzący z Żabia – “Stolicy Huculszczyzny”. Zanurzeni w autentycznej, dziedziczonej drogą pokoleniową tradycji muzykowania, zaliczają się do najlepszych wirtuozów w Karpatach i w Europie. Zwłaszcza w dziedzinie gry na skrzypcach, sopiłce (fujarka) i cymbałach.  Wielokrotni laureaci najwyższych nagród na muzycznych przeglądach folklorystycznych w wielu miejscach Europy.
Bazują na repertuarze przyswajanym drogą pamięciową od przodków, który do dziś nie zatracił swojej magicznej funkcji obrzędowej. Komponują także własne utwory inspirowane tradycją muzyczną Huculszczyzny. Zespół kładzie nacisk na prezentacje reliktowych form folkloru muzycznego, w tym repertuaru największych mistrzów huculskiej tradycji muzycznej – Mogura i Gawecia.
Członkowie zespołu – Mykoła Iluk, Wasyl Tymczuk, Juro Tafijczuk i Wasyl Mojsejczuk – przez wiele lat tworzyli trzon słynnego również w Polsce zespołu “Czeremosz”, najwybitniejszego multiinstrumentalisty huculskiego – nieodżałowanej pamięci Romana Kumłyka. Skład instrumentalny zespołu to: krypka (skrzypce), cymbał (cymbały), bubeń (bęben), sopiłka (fujarka), jak i rozbudowany o dodatkowe instrumenty: dudka, trembita, telinka, bajan.