II Карпатскє Посіджыня в Завадці Рыманівскій


Стоваришыня «Рес Карпатіка» просит на II Карпатскє Посіджыня, котре того рока пройде в Завадці Рыманівскій. Подія буде тырвала 3 дни, од 20. до 22. жолтня/октобра т.р., вчас котрых выслухаме карпатскых оповісти знавців та любителів тых теренів.
Перша така стріча прошла влони в Закопаным. Того рока посіджыня одбуде ся в вынятковым місци – в аґротуристичній ґаздівці «Фарфурня» в Низкым Бескіді.
В пятницю, 20. жолтня/октобра, по закватеруваню і обідовечері, пройдут першы прелекциі. Почути буде мож м.ін. про колишній співочий репертуар в Кaрпатах ци гірску фотоґрафію на прикладі Карпат. Тот ден закінчaт спільны музыкуваня та спомины про Карпаты.
На 21. жолтня/октобра заплянувано крайознавчу прогульку по горах. Вечером выголошены будут доповіди м.ін. про природничо-культурову стежку Ольховец, маґурскы вандрівкы, музыку без границ на пограничу Пєнін, а тіж буде про гляданя давной Лемковины і Бойківщыны.
Прелекциі выголошены будут істориками, крайознавцями, редакторами тематичных портали, авторами книжок ци опрацувань о карпатскій тематиці, фольклористами. В рамках стрічы буде тіж вказана выстава ґрафікы Яна Шарана і фотоґрафіі авторства Вітольда Ґжесіка.
Жебы взяти участ в посіджыню, треба выполнити і выслати зголошыньовий формуляр, котрий найдете на сайті Стоваришыня «Рес Карпатіка». Там тіж доступний є дрібницьовий проґрам подіі.
Стоваришыня «Рес Карпатіка» было покликане минулого рока во Варшаві. Зосереджат оно особы, котры науково або аматорско занимают ся Карпатами, а цілями орґанізациі сут м.ін.: популяризуваня знаня про Карпаты, ведіня науковых досліджынь і публикуваня іх результатів, діяня для захороніня натурального та культурального середовиска Карпат.

Наталія Клинковска, lem.fm