Nabożeństwo żałobne ś†p Irka Marciszuka


Nabożeństwo żałobne za duszę ś†p Ireneusza Marciszuka odprawione zostanie 24 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 w kościele akademickim KUL pw. Świętego Krzyża w Lublinie przy ul. Idziego Radziszewskiego 7. Po mszy odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu wojskowo-komunalnym w Lublinie (wejście od ul. Białej). Zmarł nagle w piątek, 9 sierpnia 2019 r., w Żabiu (Werchowyna).