konferencje naukowe


Nie masz pana nad ułana, a nad lancę nie masz broni…

… czyli III Krakowska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości „Nie masz pana nad ułana! Polska kawaleria od epoki napoleońskiej po II wojnę światową”, która odbyła się 12-14 marca 2015 r. w Instytucie Historii UJ, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13. TUTAJ jej program, a poniżej galeria z obrad i paneli dyskusyjnych, debaty […]


III Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii wojskowości, Niepołomice 26-28 IX 2014 r.

III Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii wojskowości odbyła się w Niepołomicach, 26-28 IX 2014 r., w ramach otwartego dla wszystkich IX spotkania entuzjastów historii, gier wojennych i rekonstrukcji historycznych pn. „Pola chwały”. Pierwszy z paneli dyskusyjnych pt. Asymetryczne działania wojenne w historii, organizowany ze współudziałem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął […]


Geo-Karpaty – możliwości rozwoju turystyki poznawczej w Karpatach

Zespół projektu Geo-Karpaty ma zaszczyt zaprosić na konferencję: Geo-Karpaty – możliwości rozwoju turystyki poznawczej w Karpatach Konferencja jest organizowana w ramach projektu: Geo-Karpaty – utworzenie polsko–ukraińskiego szlaku turystycznego 7.03.2014 – 9.03.2014 Program konferencji: