III Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii wojskowości, Niepołomice 26-28 IX 2014 r.


III Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii wojskowości odbyła się w Niepołomicach, 26-28 IX 2014 r., w ramach otwartego dla wszystkich IX spotkania entuzjastów historii, gier wojennych i rekonstrukcji historycznych pn. “Pola chwały”. Pierwszy z paneli dyskusyjnych pt. Asymetryczne działania wojenne w historii, organizowany ze współudziałem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął nowatorski i interdyscyplinarny temat badawczy, jakim jest charakterystyka asymetrii w konfliktach zbrojnych na przestrzeni dziejów. Moderatorami tej części konferencji byli: dr hab. Michał Stachura oraz dr hab. Wojciech Krawczuk.
W drugim, zatytułowanym Kampania polska 1939 r. jako przedmiot badań historii wojskowości badacze skupili się na mniej znanych aspektach kampanii obronnej 1939 roku. Moderatorem tego spotkania był dr Piotr Sadowski (PTH, Myślenice).
Ostatni panel, pt. Bitwy, wojny, żołnierze poświęcono szeroko rozumianej historii wojskowości. W ramach panelu wyodrębnione sekcje, których kryterium powstania była chronologia lub problematyka omawianych zagadnień. Funkcję moderatora pełnił mgr Rafał Woźniak (WSFiZ, Warszawa). Oto program dnia ostatniego:

Panel dyskusyjny pt. Bitwy, wojny, żołnierze. Zamek Królewski w Niepołomicach – Centrum Konferencyjne (II piętro).

10.00 – 10.20 Возрождённая стремлением к свободе: последняя армия ВКЛ, dr Stanislau Czaropka (Uniwersytet im. F. Skoryny w Homlu).

10.20 – 10.40 Polacy w Węgierskiej Wiośnie Ludów, Istvan Dabi (GRH, Węgry).

10.40 – 11.00 Mała wojna czyli działania partyzanckie w Powstaniu Listopadowym – założenia i koncepcje, mgr Rafał Woźniak (WSFiZ, Warszawa).

11.00 – 11.20 Dyskusja.

12.20 – 12.40 Stałe baterie półpancerne artylerii w strukturze obronnej twierdz w Grudziądzu i Toruniu na przełomie XIX i XX wieku, Paweł Nastrożny (UG, Gdańsk).

12.40 – 13.00 Kampania karpacka 1914/15. Bitwy i potyczki w obronie Rzeczypospolitej Rafajłowskiej, dr Dariusz Dyląg (PTH, Myślenice).

13.00 – 13.20 Duchowieństwo wojskowe w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921, mgr Michał Ceglarek (UJ, Kraków).

13.20 – 13.40 Stopień unifikacji sprzętu Bundeswehry w pierwszym okresie (1955-1965) funkcjonowania wojsk federalnych Niemiec, Olaf Strachota-Gorzycki (UWr., Wrocław).

13.40 – 14.00 Od koegzystencji po wojnę: separatyzm południowoosetyjski i gruzińsko – osetyjskie konflikty etniczne do roku 1992, mgr Piotr Przywojski (AON, Warszawa).

14.00 – 14.20 Port Arthur – kluczowa twierdza w wojnie japońsko-rosyjskiej 1904-1905, Nina Radzyńska (UŁ, Łódź).

A oto krótka galeria zdjęć: