„Geoturystyka. Praktyka i doświadczenie” Lwów 28-30 marca 2014 r.


Geo-Karpaty
Program międzynarodowej konferencji naukowej:

Piątek, 28 III 2014 (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. I. Franki, ul. Uniwersytecka 1, sala główna)

13:00-13:50 Rejestracja uczestników.

14:00 Otwarcie konferencji. Przywitanie uczestników przez dziekana fakultetu geologicznego NUL im. I. Franki Mykołę Pawłuna oraz słowo powitalne Diany Kordowej z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Turystyki (Lwowska Państwowa Administracja Regionalna).

14:10 Rafał Rajchel, koordynator projektu Geo-Karpaty (PWSZ im. S. Pigonia, Krosno) – Projekt Geo-Karpaty – stworzenie polsko-ukraińskiego szlaku turystycznego.

14:20 Albertyna Buchyńska, asystentka koordynatora projektu Geo-Karpaty (NUL im. I. Franki) – Realizacja projektu Geo-Karpaty na terytorium Ukrainy.

14:30 Andrzej Solecki, ekspert projektu Geo-Karpaty (Uniwersytet Wrocławski) – Geologiczne obiekty geoturystycznego szlaku Geo-Karpaty.

15:00 Łeonid Skakun, specjalista projektu Geo-Karpaty (geologiczny fakultet NUL) – Atrakcyjność geologicznych obiektów szlaku turystycznego Geo-Karpaty.

15:30 Przerwa na kawę.

16:00 Marian Romaniszyn, Ihor Bubniak (geologiczny f-t NUL) – Studenckie wyjazdy w 2013 r. w ramach realizacji projektu Geo-Karpaty.

16:20 Marta Malska, Jurij Zińko, Oksana Szewczuk (geograficzny f-t NUL) – Perspektywy rozwoju geoturystyki na Ukrainie.

16:40 Dariusz Dyląg (PWSZ, Krosno) – Działalność ukraińskich organizacji turystycznych w latach 1910-1944 w Karpatach.

17:00 Ołeksandr Bobrow (IHMR NAN Ukrainy, Kijów) – Organizacja geologicznych wycieczek i praktyk studenckich na terenie Ukrainy jako przykład faktycznej międzynarodowej integracji.

17:20 Mychajło Hejczenko, Natalija Fłore (Państwowa Służba Geologiczna Ukrainy, Kijów) – Działalność PSG Ukrainy w sferze badań i popularyzacji geologicznej.

17:40 Ołena Pyłypczuk (UkrDHRI, Kijów) – Geoturystyczna mapa Ukrainy.

Sobota, 29 III 2014 (Geologiczny fakultet NUL im. I Franki, ul. Hruszewśkoho 4, audytorium 219)

10:00 Oksana Szewczuk, Myrosław Iwanuk (geogr. f-t NUL) – Wykorzystanie geologo-geomorfologicznych obiektów w województwie lwowskim dla geoturystyki.

10:20 Josyp Hiłećkyj (Narodowy Uniwersytet Podkarpacki im. W. Stefanyka, Iwano-Frankiwśk) – Geoturystczne osobliwości przyrodniczo-geograficznych regionów ukraińskich Karpat.

10:40 Witold Grodzki (PWSZ, Krosno) – Geoturystyczny potencjał Gór Czywczyńskich.

11:00 Tetiana Bożuk (Politechnika Lwowska, Katedra Turyzmu) – Obiekty geoturystyczne w kontekście turystyczno-rekreacyjnych destynacji.

11:20 Jurij Zińko, Inna Sirenko, Switłana Błahodyr (NUL, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii) – Analiza kanionu Dniestru jako obiektu geoturystycznego.

11:40 Wołodymyr Maniuk (Dniepropetrowski Narodowy Uniwersytet im. O. Honczara) – Studia nad wykorzystaniem geoturystycznych obiektów Środkowego Naddnieprza.

12:00 Andrzej Radwański (Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty”, Sanok) – Wycieki ropy w Płowcach pod Sanokiem.

12:20 Ołeh Mykułycz (Muzeum Nafty i Gazu, Borysław) – Pamiątki historii przemysłu naftowego w Borysławiu i okolicy – stan obecny i problemy ich ochrony.

12:40 Andrzej Solecki (U Wroc.), Ihor Bubniak (geol. f-t NUL) – Emil Dunikowski – pionier geoturystyki.

13:00 Przerwa obiadowa.

14:00 Sesja posterowa.

14:40 Wojciech Krukar (PWSZ, Krosno) – Źródła Sanu jako atrakacja geoturystyczna.

15:00 Anatolij Jaremczyszyn (Rowerowy Klub Przyjaciół Przyrody „Ruch”, Lwów) – Utworzenie systemu turystycznych szlaków w ukraińskich Karpatach.

15:20 Wołodymyr Hrycenko, Kateryna Derewśka, Hennadij Silczenko (NNPM NAN Ukrainy ProHEO, Kijów) – Naukowe aspekty geoturystycznego szlaku doliny Dniestru.

15:40 Albertyna Buchyńska (IHHHK NAN Ukrainy, Lwów) – Stebnicki obszar solno-roponośny jako potencjalny obiekt geoturystyczny.

16:00 Ołeksij Sopiłko (Stowarzyszenie Przewodników Górskich „Rowiń”, Lwów) – Obiekty geoturystycznego szlaku na popularnych trasach w Beskidach Skolskich.

16:20 Radosław Wasiluk (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa) – Geopark „Dolina Wisłoka” – polski Teksas.

16:40 Roman Hnatiuk, Jurij Zińko, Andrij Łuszczyk (geogr. f-t NUL) – Waloryzacja i ocena skalnych utworów w Beskidach dla potrzeb geoturystyki.

17:00 Serhij Cichoń, Ihor Konczakiwśkyj (geol. f-t NUL) – Geologiczne obiekty w okolicach Wyszkowa (Zakarpacie).

17:20 Ołeksandr Herasym (Wydawnictwo „Knyhy XXI”, Czerniowce) – Stanisław Vincenz – znawca Karpat.

17:40 Mychajło Nakapeliuch, Jurij Wichot’, Ihor Bubniak (geol. f-t NUL) – Wykorzystanie technologii GIS podczas realizacji projektu Geo-Karpaty.

18:00 Jacek Wnuk (PWSZ, Krosno) – Karpaty w fotografii.

Niedziela, 30 III 2014 (Geologiczny fakultet NUL im. I Franki, ul. Hruszewśkoho 4, audytorium 219)

10:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

11:00 Zwiedzanie Lwowa.

 

A oto kilka fotografii autorstwa Witolda Grodzkiego: