Propozycje szlaków i ścieżki przyrodniczo–kulturowej Olchowiec


Na spotkaniu z autorami ekspertyzy kulturowej, które odbyło się 25 czerwca 2016 r. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli, przedstawiono propozycje nowych szlaków oraz ścieżki przyrodniczo–kulturowej Olchowiec. Po powitaniu przez Dyrektora Muzeum, Pana Waldemara Półchłopka oraz szczegółowej prezentacji przedstawionej przez dra Piotra Sadowskiego i dra Dariusza Dyląga, głos zabrali zaproszeni Goście. Wypowiadali się m.in.: dr inż. Jacek Borek (Wicedyrektor MPN), Pani Halina Cycak (Sekretarz Gminy Dukla), Pani Krystyna Boczar–Różewicz (Główny Specjalista ds. Promocji Gminy Dukla), Pan Ignacy Bielecki (Specjalista ds. Edukacji Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie), Pan Józef Kaczor (Prezes Oddziału PTTK w Jaśle), jak również mieszkańcy Olchowca, w tym Mikołaj Gabło i Grzegorz Kiełbasiński. Krótką relację ze spotkania, jak również najważniejsze tezy proponowanych projektów, prezentujemy w galeriach poniżej. Obecnie propozycje w formie papierowej zostaną przesłane do zainteresowanych instytucji, które podejmą ostateczne decyzje w swoich gremiach (Rady Gminy czy Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego).