Geo-Karpaty – możliwości rozwoju turystyki poznawczej w Karpatach


Zespół projektu Geo-Karpaty ma zaszczyt zaprosić na konferencję:

Geo-Karpaty – możliwości rozwoju turystyki poznawczej w Karpatach

Konferencja jest organizowana w ramach projektu:
Geo-Karpaty – utworzenie polsko–ukraińskiego szlaku turystycznego
7.03.2014 – 9.03.2014

Program konferencji:

Piątek 7.03.14
Krosno, aula PWSZ, ul. Dmochowskiego 12, (dzielnica Suchodół)
13:00 Rejestracja uczestników
14:00 Rozpoczęcie konferencji

Otwarcie konferencji Rektor PWSZ – prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Wystąpienie przedstawicieli z Ukrainy:
– Diana Kodrova – Lwowska Wojewódzka Administracja Państwowa
– Iwan Zelyk – Iwano-Frankiwśkie Regionalne Centrum Turystyczno-Informacyjne

Wystąpienie przedstawicieli projektu Geo-Karpaty:
– Rafał Rajchel – wystąpienie koordynatora projektu Geo-Karpaty
– Albertyna Buchynska – realizacja projektu Geo-Karpaty na Ukrainie

15:00 – 16:30 Sesja referatowa I
Nestor Oszczypko – Zapadlisko przedkarpackie w Polsce i na Ukrainie podobieństwa i różnice.
Andrzej Solecki – Polskie Karpaty jako poligon edukacyjny ukazujący globalne procesy tektoniczne.
Ihor Bubniak – Geologiczna historia ukraińskich Karpat, zapisana w obiektach szlaku turystycznego Geo-Karpaty.

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18:30 Sesja referatowa II
Łeonid Skakun – Strategia rozwoju ukraińskiej części szlaku Geo-Karpaty.
Radosław Wasiluk – Koncepcja geoparku “Dolina Wisłoka” – polski Teksas.
Dariusz Dyląg – Działalność ukraińskich organizacji turystycznych w latach 1910-1944 jako punkt wyjścia dla turystyki poznawczej w Karpatach.

przejazd do miejsca zakwaterowania
20:00 Kolacja

Sobota 8.03.14 – Sesja Terenowa – Beskid Niski (Klimkówka, Dwór Ostoja)

7:15 – 7:45 Śniadanie
8:00 – 12:00 Wycieczka terenowa z przewodnikiem
12:30 – 13:30 Obiad

14:00 – 20:00 Sesja referatowa

Jurij Zińko – Rozwój turystyki poznawczo-przyrodniczej na Ukrainie.
Andrzej Radwański – Płowce – kopalnia ropy naftowej – historia i dzień dzisiejszy.
Anatolij Jaremczyszyn – Stworzenie sieci szlaków turystycznych ukraińskich Karpat.
Oleh Mykułycz – Zabytki historii naftowego i gazowego przemysłu Borysławia i okolic.
Małgorzata Buczek-Kowalik, Dariusz Jurczak – Turystyka zdrowotna w uzdrowiskach Beskidu Niskiego na przykładzie Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju.
Ołeksij Sopiłko – Kołoczawa – ślady historii.
Krzysztof Buczek – Potencjał turystyki historycznej Karpat pogranicza Polski i Ukrainy.
Tetiana Bożuk – Atrakcyjność turystyczna Rachowszczyzny.
Serhij Cichoń, Sołomia Kril – Obiekty geologiczne w Rachowszczyźnie podstawą rozwoju geoturystyki w regionie.
Maria Ziaja, Tomasz Wójcik – Możliwości rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych w południowej części województwa podkarpackiego w obrębie Karpat.
Wiktor Alochin – Pamiątki geologiczne i rozwój geotustyki w Donieckim regionie.
Małgorzata Buczek-Kowalik, Teresa Mitura – Innowacyjne produkty turystyki wiejskiej na przykładzie województwa podkarpackiego.
Wiktor Chudiak, Julija Chudiak – Szlakami centralnych Gorganów.
Rafał Kapica, Łukasz Szmyd – Kolejki leśne Karpat Wschodnich. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
Гриценко В.П., Махмуді Ю.В., Киселевич А.Е. – Możliwości rozwoju turystyki poznawczej nad Dniestrem.
Jacek Wnuk – Karpaty – turystyka poznawcza inspirowana fotografią.
Wojciech Krukar – Wybrane obiekty geoturystyczne Beskidu Niskiego, Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich w świetle nazw terenowych.

20:00 Kolacja

Niedziela 9.03.14
9:00 śniadanie i pożegnanie uczestników

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3.03.2014 r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o składanie zgłoszeń na formularzu zamieszczonym w załączniku na adres: patrycjapolchlopek@pwsz.krosno.pl
Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt do biura projektu http://geokarpaty.net/kontakt

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

A tutaj kilka fotek z konferencji (fot. Witold Grodzki):

I krótki film, autorstwa Wiktora Chudiaka, ze zwiedzania podczas sobotniej sesji terenowej kamieniołomu w Lipowicy k. Dukli: