Ukraina


Inwentaryzacja zniszczonych oznakowań na szlakach ukraińskiego Zakarpacia

Grupa wolontariuszy z Czech, Polski i Ukrainy, odtwarzających i rewitalizujących w latach 2007-2010 szlaki turystyczne w rejonie Ust’ Czornej na pograniczu Gorganów, Krasnej i Świdowca, zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu bezpieczeństwo karpackich turystów oraz polepszenie bytu lokalnej ludności poprzez rozwój turystyki z gorącą prośbą […]


Prewencja lawinowa w Karpatach Ukraińskich – monitorowanie bieżącej sytuacji w regionie zakarpackim

ZOBACZ sprawozdanie z konferencji i ocenę sezonu zimowego 2011/2012 na Zakarpaciu! Konferencja prasowa – zorganizowana w ramach małego grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – pn. Prewencja lawinowa w Karpatach Ukraińskich – monitorowanie bieżącej sytuacji w regionie zakarpackim,  odbędzie się w siedzibie Zakarpackiego Centrum Hydrometeorologicznego 20 kwietnia 2012 r. w godz. 10:00-12:00. […]