Galicja Karpat


Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa zaprasza na wykład:

https://muzeumkrakowa.pl/kalendarium/polski-ruch-turystyczny-w-galicyjskiej-czesci-karpat-wschodnich

https://fb.me/e/2yyCwuZgY

Wykład poświęcony będzie polskiemu ruchowi turystycznemu w galicyjskiej części Karpat Wschodnich, a w szczególności działalności [Galicyjskiego] Towarzystwa Tatrzańskiego (1874) i jego czarnohorskiej Komisji Wykonawczej (1875), a także – Oddziału Stanisławowskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1876). Uwzględnia działania podejmowane przez prekursorów polskiej turystyki karpackiej, m.in. dr. Mieczysława Orłowicza w latach 1906-12 (w ramach Akademickiego Klubu Turystycznego ze Lwowa), jak również prof. gimnazjalnego ze Lwowa, Adama Lenkiewicza (prezesa Oddziału Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego) w okresie międzywojennym. W czasie multimedialnej prelekcji odbędą się projekcje fragmentów dwóch archiwalnych filmów przedstawiających turystykę letnią i zimową w Czarnohorze oraz dwóch kolejnych – Polskiej Agencji Telegraficznej: “Podróż pociągiem popularnym w dolinę rzeki Świcy” (1934) i “Marsz zimowy huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich” (1937).