Sabałowy doktorat


Wiesław A. Wójcik i Dariusz DylągNa Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego została obroniona w grudniu zeszłego roku praca doktorska pt. Sabała w literaturze i kulturze polskiej. Przedmiotem rozprawy jest przedstawienie życia Jana Krzeptowskiego Sabały, który wpisał się w dzieje kultury polskiej za sprawą gawędziarstwa, muzykowania i kontaktów z wybitnymi postaciami przełomu XIX i XX w. Jego twórczość oralna została utrwalona w szeregu zapisów, które weszły do klasyki polskiego folkloru słownego w epoce Młodej Polski. Część I rozprawy została poświęcona zagadnieniom biograficznym. Na podstawie nielicznych dokumentów i przekazów literackich jako punkt wyjścia ustalono zespół problemów, stanowiących podstawę rekonstrukcji biegu życia i sylwetki psychologicznej Sabały. Część II rozprawy stanowi przedstawienie dziejów recepcji i kultu Sabały. W tej części przedstawione zostały dzieje motywu Sabały w literaturze polskiej, w sztukach plastycznych i w muzyce. Osobno zarejestrowano również przejawy zainteresowania osobą i legendą Sabały pośród pisarzy obcojęzycznych. Część III zawiera Kalendarium życia Jana Krzeptowskiego Sabały, część IV zaś bibliografię. Autorem obronionej rozprawy jest Wiesław Aleksander Wójcik, długoletni redaktor naczelny “Wierchów” i kierownik Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie.

Chyba nie jestem odosobniony w twierdzeniu, że komu, jak komu, ale wlaśnie Panu, Drogi Panie Wiesławie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych należał się od dawna. Wiele zawdzięczam Pańskiej wiedzy literaturoznawczej i ogromnie dziękuję za możliwość czerpania z niej przez te wszystkie lata pełnymi garściami podczas kwerend i badań w Bibliotece Górskiej.

Mnóstwo serdeczności!