Sabała


Sabałowy doktorat

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego została obroniona w grudniu zeszłego roku praca doktorska pt. Sabała w literaturze i kulturze polskiej. Przedmiotem rozprawy jest przedstawienie życia Jana Krzeptowskiego Sabały, który wpisał się w dzieje kultury polskiej za sprawą gawędziarstwa, muzykowania i kontaktów z wybitnymi postaciami przełomu XIX i XX w. Jego […]