Zakończono szkolenia przewodnickie w Pieninach


Wraz z końcem maja zakończyły się szkolenia organizowane przez Pieniński Park Narodowy dla przewodników beskidzkich i tatrzańskich. Tegorocznym tematem był krajobraz Pienin, jego wartość, stuletnie zmiany i ochrona. Szkolenia przeprowadziła jak zawsze niezawodna Teresa Ciesielka (patrz fotki poniżej). Kończące szkolenie pytania testowe dotyczyły m.in.: wystawy poświęconej stuletnim zmianom krajobrazu Pienin; przykładów ochrony krajobrazu kulturowego i naturalnego; dróg, po których mogą poruszać się rowerzyści; miejsc, w których można rozbijać namioty; Drogi Pienińskiej na obszarze PIENAP. Na marginesie: Park konsekwentnie uznaje za rok swego powstania datę 1 czerwca 1932 r., czyli utworzenie “Parku Narodowego w Pieninach”, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z 23 maja 1932, które zostało ogłoszone w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Polskiej nr 123, poz. 156 (patrz niżej), zamiast 30 października 1954 r., czyli odtworzenie Pienińskiego PN po II wojnie światowej rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku Narodowego.