Cmentarz wojenny nr 45 w Lipnej


R. Broch, H. Hauptmann, Die westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, s. 71.

Cmentarz wojenny nr 45 w Lipnej, zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča, usytuowany jest na zalesionym zboczu, powyżej dawnego cmentarza parafialnego, w odległości 1 min. marszu od drogi. Na kamiennym cokole znajduje się inskrypcja z napisem w języku niemieckim:
Der Krieg reisst nieder
Der Krieg baut auf
Wojna burzy
Wojna buduje

Z cokołu usunięto drewniany krzyż postawiony w czasie remontu w 1998 r. i spiłowano dwa metalowe ceowniki. Obok czeka na zamontowanie kamienny krzyż o dość przysadzistej, geometrycznej bryle. Tego typu krzyżami Jurkovič zazwyczaj wieńczył pomniki lub pomnikowe ściany swoich cmentarzy (patrz np. cmentarz wojenny nr 56 w Smerekowcu). Nagrobki mają formę drewnianych krzyży łacińskich i lotaryńskich bez dwuspadowych daszków. Wg stanu na lipiec 2019 r. – brak drewnianych parkanów. W 3 grobach zbiorowych i 22 pojedynczych pochowano 153 żołnierzy: 54 żołnierzy austr.-węg., w tym 24 znanych z nazwiska żołnierzy z c. i k. 47. pułku piechoty (k.u.k. I.R. 47) z rejonem rekrutacji w okolicach Mariboru w dzisiejszej Słowenii, z c. i k. 87. pułku piechoty (k.u.k. I.R. 87) z rejonem rekrutacji w okolicach Celje w Słowenii, z c.k. 14. pułku strzelców (k.k. Sch.R. 14 – w 1917 r. cesarz Karol zmienił nazewnictwo poszczególnych jednostek z k.k. Landwehrinfanterieregiment na k.k. Schützenregiment, choć nie zawsze z tym samym numerem) z rejonem uzupełnień w okolicach Brna i Jihlawy w Czechach oraz 99 rosyjskich, którzy zginęli w styczniu i lutym 1915 r.