Jaka będzie przyszłość przewodnictwa beskidzkiego oraz tatrzańskiego?


Aktualnie powstaje tzw. Biała Księga identyfikująca problemy występujące w przewodnictwie beskidzkim i tatrzańskim. Jej głównym celem jest wypracowanie nowoczesnego, czyli zgodnego z krajami UE, modelu przewodnictwa, w tym nowego opisu kwalifikacji “przewodnik górski”. Tak np. wyglądają rejestry zagraniczne, dotyczące podobnych kwalifikacji:

Włochy: a) we włoskim rejestrze kwalifikacji (http://atlantelavoro.inapp.org/) nie ma kwalifikacji przewodnika górskiego; b) kwalifikacje przewodników górskich (nazywanym we Włoszech przewodnikami alpejskimi) są uregulowane w ustawie z 2 stycznia 1989 r. o zawodzie przewodnika alpejskiego (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-2;6!vig=); c) kwalifikację można zdobyć jedynie po ukończenia niezbędnego programu kształcenia w regionalnych kolegiach (Collegi Regionali e Provinciali), koordynowanych przez krajowe kolegium (Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, https://www.guidealpine.it/); d) kwalifikacja ma dwa poziomy – przewodnika “aspiranta” i “mistrza” przewodnika alpejskiego (aspirante guida, guida alpina maestro di alpinismo); e) tylko osoby posiadające tę kwalifikację mogą nauczać i uczestniczyć w charakterze przewodnika w aktywnościach związanych alpinizmem i narciarstwem górskim; f) Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane jest zrzeszona w międzynarodowej federacji IFMGA (https://ifmga.info/), do której należą jeszcze dwie włoskie organizacje: Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (http://www.guidealtamontagna.com) i Italy Verband der Südtiroler Berg- und Skiführer (http://www.bergfuehrer-suedtirol.it). Na marginesie: do federacji tej należy również Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich.

Francja: a) http://www.cncp.gouv.fr/repertoire; b) link do kwalifikacji State Licence in Mountaineering High Mountain Guide diploma http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=en&fiche=2788 (po angielsku) i http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=2788 (po francusku); c) są jeszcze dwie kwalifikacje o zbliżonym charakterze, ale tylko po francusku http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/resultat.

Niemcy: https://www.dqr.de/content/2316.php.

Słowacja: https://www.kvalifikacie.sk/katalog-skkr.

Polska obecnie nie posiada takich kwalifikacji, ale istnieje:
a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka – http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002153/U/D20182153Lj.pdf; b) Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK): obejmuje kwalifikacje, które mają przypisany poziom PRK i zostały włączone do ZSK (w zakładce seminaria i warsztaty m.in. kalendarz wydarzeń) – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/; c) Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: (zakładka “Publikacje” zawiera, w formie elektronicznej, publikacje dot. ZSK i SRK) – https://www.kwalifikacje.gov.pl/; d) Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji – http://prk.men.gov.pl/ ; e) zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie oraz z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, jak również z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – załącznik I zawiera definicje tj.; pkt d) „kwalifikacja międzynarodowa” oznacza kwalifikację nadaną przez ustanowiony na mocy prawa organ międzynarodowy (stowarzyszenie, organizację, sektor lub przedsiębiorstwo) lub przez organ krajowy działający w imieniu organu międzynarodowego, stosowaną w więcej niż jednym państwie i obejmującą efekty uczenia się oceniane według standardów ustanowionych przez organ międzynarodowy – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32012H1222%2801%29.

Poniżej galeria zdjęć zawierająca różne dyskusyjne modele nowego przewodnictwa oraz krótki materiał filmowy ze spotkania, które odbyło się 6 listopada 2019 r. w Krakowie i dotyczyło przewodnictwa beskidzkiego oraz sudeckiego:

Natomiast 30 listopada 2019 r. (sobota), o godz. 16:00, w Centrum Edukacji TPN, odbędzie się spotkanie informacyjno-dyskusyjne na temat przyszłości przewodnictwa tatrzańskiego. Zapowiedziana jest m.in. prezentacja Stowarzyszenia Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich (w galerii powyżej fragment, który przedstawiono 28 czerwca 2019 r. w Warszawie).