Śp. Mirosław Rowicki


Śp. Mirosław Rowicki na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia “Res Carpathica”, 19 lutego 2016 r. w Warszawie. Fot. D. Dyląg

Z ogromnym smutkiem przeczytałem w swojej poczcie elektronicznej wiadomość o śmierci śp. Mirka Rowickiego, niepoprawnego optymisty i przyjaciela, członka-założyciela Stowarzyszenia “Res Carpathica”, ale przede wszystkim twórcę i redaktora naczelnego “Kuriera Galicyjskiego”, którego ekipa (również TV Kurier Galicyjski) zawsze towarzyszyła naszym wspólnym wędrówkom w ukraińskich Karpatach. Msza Pożegnalna zostanie odprawiona w czwartek, 16 lipca 2020 r., o godz. 12:00, w katedrze lwowskiej. Pogrzeb odbędzie się 21 lipca 2020 r., o godz. 12:00, na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. św. Wincentego (drewnianym) w Warszawie. Świeć Panie nad Jego duszą.

Będzie nam Ciebie brakowało Mirku…