Ogień to druga woda, czyli Łuk Karpat – nagrodzona!


W kategorii  PROZA LITERACKA O TEMATYCE GÓRSKIEJ książka Dominika Księskiego, pt. Ogień to druga woda, w 5. MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, KRAKÓW 2020,
otrzymała PIERWSZĄ NAGRODĘ.

Tak o swojej książce pisze sam Autor: „Ogień to druga woda, czyli Łuk Karpat” jest relacją z liczącej ok. 2400 km wędrówki Łukiem Karpat w 2017 roku . Napisałem ją w formie itinerarium – czyli relacji z komentarzami i dygresjami. Wydałem sam – nikt nie chciał ryzykować zadawania się z debiutantem, który nie potrafi ograniczyć się w pisaniu! Ale dzięki temu na czytaniu można spędzić całą jesień i nie zabraknie tekstu. Są szczegóły topograficzne, informacje na temat sprzętu, kondycji, odnajdywania się na ścieżkach wysokich połonin, anegdoty górskie, portrety ludzi, rozmowy przy ogniskach. Ręczę, że znajdziesz w narracji znane Ci osoby. Strona po stronie, kilometr po kilometrze poprowadzę Cię przez świat karpackich lasów, gościnnych przełęczy i przewiewanych wiatrem szczytów Słowacji, Czech, Polski, Ukrainy i Rumunii. 736 stron, ponad 300 zdjęć, mapki, szkice, tabele, panoramy, indeksy.