Babia Góra


63 złote 96 groszy i opłata za każdorazowe wejście do BgPN

Najnowsze szkolenie przewodnickie w Babiogórskim PN odbyło się niejako “w cieniu” niewątpliwych strat wizerunkowych, spowodowanych wybudowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie granic Parku, na Krowiarkach, trzypiętrowego prywatnego pensjonatu. Tegoroczne novum to informacja, że licencjonowani przewodnicy nie są zwolnieni z opłat za wstęp na teren Parku (w powyższym tytule wpisu znajduje się jeszcze […]