narciarstwo


Początki narciarstwa polskiego – Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie

W piątek, 27 kwietnia 2018 r., w lokalu “Traveller Lviv” przy ul. Gródeckiej 2 we Lwowie odbyła się prelekcja zorganizowana przez Klub Stypendystów Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Swoje studia nad początkami polskiego narciarstwa prezentował dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Jerzy Kapłon. Była to również okazja do […]