Cmentarz wojenny nr 183 w Siemiechowie


Zaprojektowany przez Heinricha Scholza jako kwatera na cmentarzu parafialnym. Dzięki wysokiemu pomnikowi centralnemu, jest widoczny z daleka. Ma on kształt ustawionego na platformie i nakrytego betonową płytą ołtarza polowego, do którego prowadzą betonowe schody. Kształtem nawiązuje do rzymskich arae (por. Ara Pacis Augustae – wzniesiony przez cesarza Oktawiana Augusta na wschodnim krańcu Pola Marsowego po zachodniej stronie via Flaminia w Rzymie). Jego tylna część to betonowa płyta z płaskorzeźbą św. Jerzego zabijającego smoka, przednia wsparta jest dwoma kolumnami. Oto stan obecny i dla porównania pięć fotografii z Archiwum Narodowego w Krakowie: