Apel o pomoc ofiarom wojny w Ukrainie


Zbiórka na rzecz Ukrainy została zakończona w dniu 21 kwietnia 2022 r. Stowarzyszenie “Res Carpathica” serdecznie dziękuje wszystkich Darczyńcom.

Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę. Oprócz słów wsparcia oraz zapytań o formy możliwej pomocy, które zostały wysłane drogą elektroniczną do ukraińskich Przyjaciół w obwodzie iwano-frankiwśkim, Zarząd Stowarzyszenia “Res Carpathica”, działając zgodnie ze Statutem (p.: 3., 10.l., 10.m. oraz 10.p.), zwrócił się z apelem o pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Pomoc rozdysponowano na Ukrainie za pośrednictwem członków zwyczajnych oraz wspierających Stowarzyszenie i ukraińskich Przyjaciół. Wsparto również w kwestiach logistycznych i transportowych Kolegów z Towarzystwa Karpackiego oraz osoby niezrzeszone w Stowarzyszeniu, ale związane z RC przez swoją działalność w Nadwórnej, Pasiecznej, Bystryci (d. Rafajłowej) i Zielonej, jak również Werchowynie (d. Żabiu), Bystrecu oraz Worochcie.