BIECZ · reformaci


Opowieść dwudziesta czwarta

Paweł KocańdaPodczas kompleksowego remontu klasztoru reformatów w Bieczu dokonano niezwykłego odkrycia archeologicznego. Jak podaje dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej, dr Paweł Kocańda: „Badania archeologiczne trwają od dwóch tygodni. Pracami objęliśmy cały obszar nawy głównej oraz kruchtę wejściową. W ich wyniku udało się odsłonić trzy, nieznane wcześniej wejścia do krypt oraz niepełny zarys czwartego otworu wejściowego. Prowadzą one do rozległej krypty znajdującej się pod nawą główną oraz do trzech komór grobowych, ulokowanych pod prezbiterium. W jednej z nich pochowany miał zostać najsłynniejszy polski poeta barokowy Wacław Potocki. Dwa wejścia posiadają zejście po schodach, jedno nakryte jest kamienną płytą z metalowymi uchwytami. Nasze badania doprowadziły do odkrycia nieznanych wcześniej elementów architektury kościoła. Otwory wejściowe datujemy na połowę XVII wieku, powstały najpewniej wraz z budową kościoła. Ich zamurowanie miało miejsce w końcu XIX lub na początku XX wieku. Odnaleźliśmy kilka monet z XVII wieku, fragmenty kafli, ceramiki oraz dewocjonalia, np. medalik”. W dotychczasowej historii kościoła wszyscy uważali, że do krypt prowadziło tylko jedno wejście, znajdujące się po zachodniej stronie świątyni. Nie wspomina o nich również ks. Jan Pasiecznik, który jest autorem znanej monografii klasztoru. W trakcie badań rozpoznano również konstrukcję fundamentów kościoła oraz krypt, w tym sklepień, a także stratygrafię nawarstwień wewnętrznych. Wszystkie roboty mają zakończyć się w połowie 2024 roku. Równocześnie z remontem trwają przygotowania do jubileuszu 400-lecia franciszkanów w Bieczu [za: Halina Gajda, gorlice.naszemiasto.pl]. Zdjęcia prezentują świątynię reformatów w Bieczu tuż przed wyjątkowymi odkryciami pracowników Muzeum Ziemi Bieckiej.