Archiwum miesiąca: Październik 2015


Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały… na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Myślenicach

W miniony wtorek, 27 października 2015 r., odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach z inicjatywy dra inż. Stefana Patyka wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały. Tytuł wykładu to oczywiście ostatni wers ze słynnego czterowiersza, znajdującego się do dzisiaj na tablicy […]


XXV lat Towarzystwa Karpackiego

W siedzibie Instytutu Historii PAN w Warszawie, w Kamienicy pod św. Anną przy Rynku Starego Miasta 31, w Sali  im. Joachima Lelewela, odbyła się 17 października 2015 r. uroczystość 25-lecia Towarzystwa Karpackiego. Świętowano również wydanie 50. numeru Almanachu Karpackiego “Płaj”. W programie m.in.: uroczyste słowo obecnego Prezesa TK, Wojciecha Juszczyka, […]