cmentarze wojenne


Cmentarz wojenny nr 118 w Staszkówce

Na ponad 3500 m2 powierzchni cmentarnej rozmieszczono 48 grobów zbiorowych i 209 pojedynczych, w których pochowano 765 żołnierzy trzech armii (J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), Tarnów 1999, s. 557). Pośród nich znajduje się 10 oficerów i 265 szeregowców Królewskiego Pruskiego Pułku Grenadierów Gwardii Nr 1, znanego regimentu […]


Cmentarz wojenny nr 68 w Ropicy Górnej (d. Ropicy Ruskiej)

Ciekawe założenie krajobrazowe i architektoniczne projektował Hans Mayr. W Archiwum Narodowym w Krakowie zachowały się archiwalne fotografie z czasu powstania tego cmentarza, w tym pierwotny wygląd żelbetowego mostku dojściowego. Mostek trwa od momentu powstania w niezmienionym stanie; jedynie zniknęły oryginalne poręcze, zastąpione obecnie przykrępowanymi drutem gałęziami. Obszar cmentarza – w […]


Cmentarz wojenny nr 65 w Małastowie na stoku Kornuty

Niegdyś na granicy lasu na widoku, teraz już całkowicie zasłonięty drzewami. Trafić do niego można idąc za biało czarnymi znakami „cmentarnymi” po przejściu przez prywatne gospodarstwo i jedyną kładkę na Małastówce. Założony na planie krzyża o zaburzonych proporcjach. Ogrodzony murem kamiennym z wyjątkiem dwóch odcinków po bokach strony frontowej, w […]


Cmentarz wojenny nr 123 w Łużnej na Pustkach

Cmentarz wojenny nr 123 w Łużnej na wzniesieniu Pustki, na którym znajdowały się okopy rosyjskie. Walka o nie była jednym z epizodów bitwy gorlickiej. Po trwającym cztery godziny ostrzale artyleryjskim pierwsza linia okopów uległa całkowitemu zniszczeniu. Te ukryte w lesie na szczycie przetrwały jednak ogień artyleryjski i pozwoliły armii rosyjskiej […]