Stanisławów


Stanisławów w okresie międzywojennym

Żanna Komar, Stanisławów 20/XX – miasto i architektura (1918-1939), Wojnowice 2023, ss. 206, liczne ilustracje archiwalne oraz kilka barwnych zdjęć współczesnych. Jest to rozszerzona wersja doktoratu, obronionego pn. Architektura Stanisławowa w okresie międzywojennym (lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku) na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 2004 […]