Początki narciarstwa polskiego – Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie


W piątek, 27 kwietnia 2018 r., w lokalu “Traveller Lviv” przy ul. Gródeckiej 2 we Lwowie odbyła się prelekcja zorganizowana przez Klub Stypendystów Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Swoje studia nad początkami polskiego narciarstwa prezentował dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Jerzy Kapłon. Była to również okazja do promocji świeżo wydanej książki tegoż Autora, pt. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie 1907-1939. Jedynego tak dogłębnego opracowania tematyki Karpackiego Towarzystwa Narciarzy oraz rozwoju narciarstwa na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Publikacja wzbogacona jest licznymi fotografiami oraz tabelą z zestawieniem wszystkich członków Towarzystwa (1126 osób). Obok skan okładki, a poniżej krótka fotogaleria ze spotkania.