Zdrój burkucki dawniej i dzisiaj


Serdecznie oraz trochę mało skromnie zapraszam do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku (dawnym Stanisławowie), na ul. Siczowych Strzelców 56, w czwartek 6 czerwca 2019 r., ok. godz. 18:00, na własną prelekcję zatytułowaną Zdrój burkucki dawniej i dzisiaj. Na początek będzie o historii polskiej balneologii, następnie krótki przegląd zdrojowisk z obszaru południowo-wschodniego II Rzeczypospolitej, całkiem sporo archiwalnych fotografii z samego Burkutu, ale też z Hryniawy czy Czywczyna i Hnitessy, no i jak to wszystko wygląda obecnie…

Prelekcja odbywa się w ramach Spotkań na Pokuciu II – Warsztatów Rafajłowskich 2019.