gmerki


Dziekanowickie gmerki

To jedno z najstarszych zachowanych prezbiteriów w Małopolsce. Ze względu na wyraźne cechy romańskie ocenia się, że mogło ono powstać nawet pod koniec XI w., ale jedna z najbardziej prawdopodobnych wersji głosi, że wzniesiono je między 1150 a 1190 rokiem z fundacji Kazimierza II, zwanego później Sprawiedliwym. Oczywiście jest to […]