Archiwum dnia: 14 czerwca 2020


W Pieninkach Skrzydlańskich

Pieninki Skrzydlańskie zawsze pragnęliśmy ocalić przed nadmiernym ruchem turystycznym… Cieszyliśmy się, że nie ma tam żadnych szlaków turystycznych, że w sumie takie mało atrakcyjne i na uboczu. Rokrocznie kartowaliśmy je w ramach ćwiczeń przygotowujących młodzież szkół średnich do rozszerzonej matury z geografii. Żadna z dotychczasowych teorii nie pasowała nam do […]


Dziekanowickie gmerki

To jedno z najstarszych zachowanych prezbiteriów w Małopolsce. Ze względu na wyraźne cechy romańskie ocenia się, że mogło ono powstać nawet pod koniec XI w., ale jedna z najbardziej prawdopodobnych wersji głosi, że wzniesiono je między 1150 a 1190 rokiem z fundacji Kazimierza II, zwanego później Sprawiedliwym. Oczywiście jest to […]