Obiekty sepulkralne


Cmentarz wojenny nr 11 w Woli Cieklińskiej

Jedyny w swoim rodzaju, niebanalny, tym razem wykonany w kamieniu, projekt Duszana Jurkowicia. Gdy pierwszy raz go ujrzałem – właśnie te miękkie łuki: wejściowa brama, plan przecinających się dwóch okręgów, wyglądających z wewnątrz jak owale, mauzoleum w kształcie… beczki? – to uległem narzucającemu się złudzeniu, że mam do czynienia z… […]


Cmentarz wojenny nr 362 w Szczyrzycu

Cmentarz został upamiętniony na jednej z serii pocztówek, opublikowanych podczas Wielkiej Wojny, która przedstawia akwarelę malarza Leo Perlbergera (patrz galeria zdjęć). W sześciu grobach zbiorowych i pięciu pojedynczych spoczywa 22. żołnierzy armii austro-węgierskiej i ośmiu (wg niektórych źródeł trztnastu) żołnierzy rosyjskich. Polegli oni w dniach 3-6 XII 1914 r. podczas […]


Cmentarz wojenny nr 289 w Charzewicach

Cmentarz wojenny nr 289 w Charzewicach jest wybudowany na terenie okręgu VIII Brzesko. Cmentarz projektował Robert Motka. Znajduje się w północno-wschodniej części miejscowości Charzewice. Niewielka nekropolia, o powierzchni ok. 1 ara, położona jest na skraju lasu, nad biegnącą płytkim parowem gruntową drogą. Mogiła otoczona jest ogrodzeniem z betonowych słupów (z […]


Cmentarz wojenny nr 290 w Charzewicach

Cmentarz zaprojektowany przez Roberta Motkę. Spoczywa na nim 109 żołnierzy austro-węgierskich z 80. pułku piechoty i 30. batalionu strzelców polowych oraz 52 żołnierzy rosyjskich. Zbudowany na gruntach podarowanych przez niejakiego Meissnera, zięcia malarza Jacka Malczewskiego. Głównym elementem cmentarza jest, znajdujący się w jego górnej części, nad drogą, kamienny obelisk mający […]


Cmentarz wojenny nr 374 w Wiśniowej “U Jureczka”

Cmentarz wojenny nr 374, tożsamego projektanta co nr 373, jest równie nieduży i rozłożył się półkolem wokół istniejącej murowanej kaplicy. Niegdyś w całości otoczony kamiennym murkiem, obecnie – drewnianym płotem z kamiennymi masywnymi słupkami. Zachowało się siedem nagrobków i dwie tabliczki. Pochowano na nim 12. żołnierzy w ośmiu grobach pojedynczych […]


Cmentarz wojenny nr 373 w Wiśniowej na Dziadkówce

Cmentarz wojenny nr 373 projektował Gustav Ludwig. Ten niewielki cmentarzyk początkowo ogrodzony był drewnianym parkanem stojącym na kamiennej podmurówce. Dominującym elementem był niegdyś wysoki drewniany krzyż. Zachowały się jedynie betonowe nagrobki z krzyżami, w tym jedna tabliczka. Żołnierze pochowani na cmentarzu polegli podczas bitwy w dolinie Krzyworzeki, stoczonej 3-6 XII […]